เกี่ยวกับเรา

cropped-NewLogo-1.png


บริษัท แม็คโครฟู้ด จำกัด ภายใต้ตราสินค้า “บ้านรยา”
ผู้ผลิตอาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพจากเนื้อปลา
ก่อตั้งขึ้นในปี 2557
จากการรวมตัวกันของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ที่มีอุดมการณ์และความฝันร่วมกัน
ที่จะนำผลผลิตปลานิลของเกษตรกรไทย
ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่๙

มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อปลาเพื่อสุขภาพ
เพื่อให้คนไทยได้บริโภคโปรตีนจากปลา
ที่ "อร่อย มีคุณภาพ และสะดวก ง่ายต่อการรับประทาน"