เมื่อ ลูกป่วย 4 โรคยอดนิยม ส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก ที่คุณแม่ห้ามละเลย

ลูกป่วย 4 โรคยอดนิยม ส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก ที่คุณแม่ห้ามละเลย โรคหวัด โรคเหาที่ศีรษะ ฟันผุ พัฒนาการช้า ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กที่จะเติบโต
ลูกป่วย 4 โรคยอดนิยม ส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก ที่คุณแม่ห้ามละเลย โรคหวัด โรคเหาที่ศีรษะ ฟันผุ พัฒนาการช้า ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กที่จะเติบโต

4 โรคยอดนิยม ส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก ที่คุณแม่ห้ามละเลย

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติหาราชินีส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อลงพื้นที่ตรวจรักษาสุขภาพของเยาวชนไทยทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคเบื้องต้นให้แก่เยาวชนจำนวนประมาณ  400 คน  พบว่าเยาวชนไทยในถิ่นทุรกันดารเป็นโรคพื้นฐานด้วยกัน 4 โรค ได้แก่

1.โรคหวัด

โดยส่วนใหญ่มีอาการน้ำมูกไหล คัดจมูก  เจ็บคอ ไอ  จามเป็นชุด  และมีไข้ต่ำๆ  อาจลุกลามเป็นปอดอักเสบได้

2.โรคเหาที่ศีรษะ

โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง  ซึ่งมีอาการคันศีรษะทำให้นอนหลับไม่สนิท  และส่งผลต่อการเจริญเติบโต  รวมถึงพัฒนาการของเด็ก  เพราะต้องหยุดเรียนเพื่อลดการติดต่อสู่ผู้อื่น

3.ฟันผุ

ที่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเด็ก  เนื่องจากชอบกินของหวานหรือน้ำตาล  ไม่เลิกขวดนม  และแปรงฟันไม่สะอาดทำให้เศษอาหารไปติดตามซอกฟัน  ทำให้แบคทีเรียในช่องปากมาย่อยสลายเศษอาหารจนเกิดการผุกร่อน  ซึ่งควรพบทันตแพทย์เพื่อทำการตรวจฟัน  อุดฟัน  หรือรักษาตามแต่กรณี

4.พัฒนาการช้า

ซึ่งเกิดได้หลายสาเหตุ  อาทิ ความผิดปกติที่เกิดจากตัวเด็กเอง  เช่น  โครโมโซมผิดปกติ  ภาวะคลอดก่อนกำหนด   น้ำหนักตัวน้อย  สมองผิดปกติ  การได้ยินหรือการมองเห็นผิดปกติ  หรือภาวะแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่ไม่เอื้อต่อพัฒนาการที่ดีของเด็ก  เช่น  การที่ให้เด็กอยู่กับโทรทัศน์    สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์มือถือ  แท็บเล็ตมากจนเกินไป  โดยสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้จากการดูว่าลูกน้อยตอบสนองต่อเสียงเรียกพูดหรือออกเสียงได้ไหม  มีการมองตาคุณพ่อคุณแม่หรือไม่

“แม้ว่าโรคเหล่านี้จะไม่มีอันตรายแก่ชีวิตแบบเฉียบพลัน แต่ผู้ปกครองก็ไม่ควรละเลยเพราะโรคเหล่านี้ไม่เพียงสร้างความรำคาญ แต่ยังส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ร่วมพัฒนาประเทศไทยในอนาคต”

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากนิตยสาร Baby&KIds มา ณ ที่นี้ค่ะ

สนใจสั่งซื้อสินค้า Click ที่นี่ได้เลยค่ะ