การเล่นแป้งโดว์ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อย่างไร?

การเล่นแป้งโดว์ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในหลายๆด้าน

พัฒนาการด้านร่างกาย
  • “ศิลปะการปั้น” นอกจากความสนุกแล้ว ยังช่วยฝึกและเสริมพัฒนาการในด้าน กล้ามเนื้อมือให้กับเด็กเป็นอย่างดี เช่น มีการหยิบจับได้อย่างคล่อง เขียนหนังสือได้ดีขึ้น โดยเฉพาะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือนั้น มีความสำคัญกับเด็กมาก เห็นได้จากผลการศึกษาของ “เพียเจท์” นักจิตวิทยาชาวสวิสเซอร์แลนด์ เกี่ยวกับการพัฒนาการเด็ก พบว่า ความสามารถในการคิด และทักษะทางภาษาของเด็ก เกี่ยวโยงกับพื้นฐานและประสบการณ์ด้านกล้ามเนื้อ เด็กจะไม่สามารถพัฒนาทางภาษาได้ ถ้าปราศจากพื้นฐานที่มั่นคงทางด้านประสบการณ์ออกกำลังกาย และการหยิบจับสิ่งของรอบๆ ตัว เพราะเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้จากการที่เด็กได้สัมผัสกับสื่อวัสดุต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้านั่นเอง
  • การเล่นแป้งโดว์ ช่วยฝึกให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ได้แก่ มือและนิ้วมือ นวด คลึง และปั้นแป้งโดว์เป็นรูปต่างๆ ตามความต้องการ เด็กยุคใหม่จะเริ่มมีปัญหาพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กกันมาก เพราะเริ่มเล่นโทรศัพท์ แทบเลทต่างๆเร็ว ไม่ได้ฝึกพัฒนาจากกิจกรรมต่างๆมากนัก ทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กไม่แข็งแรง ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยเฉพาะช่วงแขนขณะหยิบจับ ยกแป้งโดว์เล่น อีกทั้งยังช่วยพัฒนาประสาทสัมพันธ์ สอดคล้องระหว่างตากับมือ ระหว่างที่ปั้นแป้งโดว์
พัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคม
  • งานปั้นแป้งโดว์จะช่วยฝึกสมาธิ ทำให้เด็กซน สามารถนั่ง และจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำได้นานขึ้น เป็นกิจกรรมตัวช่วยที่ดีมากๆ ที่จะลดเวลาจากหน้าจอโทรศัพท์ต่างๆ จะช่วยให้เด็กๆเล่นได้อย่างเพลิดเพลิน ตามเพศ อายุ และจินตนาการของเด็กๆ เช่นเด็กผู้ชาย อาจจะเล่นตักดินกับรถแม็คโคร เด็กผู้หญิง อาจจะเล่นกับตุ๊กตาและชุดเครื่องครัว เป็นต้น
  • ประโยชน์ลับ ๆ ที่แทรกอยู่ในทุกขณะที่เด็กได้เล่นแป้งโดว์ก็คือการบำบัดทางอารมณ์โดยที่เค้าไม่รู้ตัว การเล่นแป้งโดว์สามารถลดความเครียดและความกระวนกระวายใจได้ โดยเฉพาะการฝึกเด็กที่อยู่ในวัยที่ไม่สามารถอยู่นิ่งได้เป็นเวลานาน ๆ ให้มีสมาธิและให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า เด็กจะสามารถฝึกฝนทักษะทางศิลปะควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่จะเล่นโดยไม่ส่งเสียงดัง พร้อมกันนั้นก็ยังได้ฝึกสมาธิที่จะทำอะไรได้เป็นเวลานานอีกด้วย
  • ช่วยในเรื่องของมิติสัมพันธ์ ทำให้เด็ก สามารถมองภาพที่เป็น 3 มิติ ได้ดีขึ้น พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างจินตนาการ และได้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
  • พัฒนาการทางด้านสังคม โดยเด็กสามารถเล่นแป้งโดว์ร่วมกับเพื่อน พี่น้อง คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว คุณพ่อคุณแม่สามารถทำกิจกรรมเล่นร่วมกับลูกๆได้ สอดแทรกบทเรียนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให่กับลูก ใช้เป็นสื่อการสอน ระหว่างที่เด็กเล่นแป้งโดว์ เด็กจะได้ฝึกทักษะการฟังและการพูดผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัว อย่างพี่น้อง เพื่อน หรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่เองอยู่แล้ว สำหรับเด็กวัยที่กำลังหัดพูดหรือวัยที่กำลังเรียนรู้คำศัพท์ แป้งโดว์คืออุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น คุณแม่อาจลองถามคำถามเพื่อให้เค้าได้ฝึกใช้ภาษาในการหาคำอธิบายถึงสิ่งประดิษฐ์จากแป้งโดว์ของเค้า โดยปกติเด็กจะปั้นแป้งโดว์หรือทำชิ้นงานศิลปะจากสิ่งที่เค้าเคยเห็นหรือเคยสัมผัสในชีวิตประจำวัน อย่างอาหารที่ได้กินเมื่อเช้า รองเท้าคู่โปรดที่คุณแม่ซื้อให้ หรือคุณแม่อาจจะลองช่วยลูกในการพัฒนาทักษะด้านภาษา อย่างการชวนลูกโรลแป้งโดว์เป็นเส้น ๆ และนำมาสร้างเป็นตัวอักษร แล้วค่อยชวนเค้ามาประกอบเป็นคำศัพท์ง่าย ๆ ที่เค้าสามารถพบเจอได้ในทุกวัน
  • พัฒนาทักษะทางด้านภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง เสริมสร้างความภูมิใจในตัวเอง พึงพอใจในผลงานของตน
  • ฝึกนิสัยการเก็บของเล่นให้เป็นที่ การรักษาของ เพราะหลังจากเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บแป้งโดว์ให้มิดชิด และดูแลแป้งโดว์ให้มีอายุนานขึ้นเพื่อที่จะนำมาเล่นได้อีกในครั้งต่อไป
  • ที่มา : www.พัฒนาการเด็ก.com, www.cottonbaby.com

พัฒนาการเด็กในการเล่นแป้งโดว์

1-2 ปี : หยิบ ขยำ กด ทุบแป้งโดว์ให้แผ่ออก มีลักษณะการใช้มือแบบกำทั้ง 5 นิ้ว
2-3 ปี : ดึงแป้งโดว์ออกจากกันเป็นก้อนๆ มีลักษณะการกำหรือใช้นิ้ว และตัดแป้งโดว์ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ได้
3-4 ปี : ปั้นแป้งโดว์และคลึงเป็นเส้นยาว คลึงเป็นลูกบอล และกดเป็นแผ่นแบนกลมด้วยฝ่ามือ
4-5 ปี : ปั้นแป้งโดว์เป็นรูปร่าง ที่เด็กอาจจะเข้าใจความหมายได้คนเดียว
5 ปีขึ้นไป : ปั้นแป้งโดว์เป็นรูปร่างที่มีรายละเอียด ผู้อื่นเข้าใจความได้ มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการปั้น

แป้งโดว์
แป้งโดว์ บ้านรยา มีแบบไหนบ้าง

แป้งโดว์ บ้านรยา มีแบบไหนบ้าง?