Tag Archives: บ้านรยา

ทำไมต้อง ”ปลาหยองบ้านรยา”

กล้าพูดได้ว่า บ้านรยา คือผู้ผลิตปลาหยองที่ได้รับมาตรฐานเจ้าแรกในประเทศไทย เพราะส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ปลาหยองที่จำหน่ายกันอยู่จะเป็นในลักษณะพื้นบ้าน เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ไม่เพียงเป็นเจ้าแรกเท่านั้น แต่ปลาหยองที่บ้านรยาตั้งใจพัฒนาขึ้นมานั้นมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ปลาหยอง หมูหยอง ไก่หยองที่มีจำหน่ายในท้องตลาด [...]